Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

Raport bieżący nr 32/2007

20.07.2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Krzysztofa Spyry, iż w dniu 16 lipca 2007r. nabył 750.000 akcji spółki Noble Bank SA.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej tabeli.