Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżacy 36/2010

21.07.2010

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 36/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Moniki Pogorzelskiej – Prokurenta Emitenta o dokonaniu przez Panią Monikę Pogorzelską na własny rachunek następującej transakcji dotyczącej akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 16 lipca 2010 r. : sprzedaż 12 000 akcji za cenę 62 400 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538)