Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 40/2010

16.08.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2010 r. otrzymał od Open Finance S.A. („Open Finance”) – spółki zależnej od Emitenta - informacje o wartości sprzedanych w I półroczu 2010 r., produktów finansowych i inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela. Kwoty w milionach złotych styczeń-czerwiec 2009 r. styczeń-czerwiec 2010 r. zmiana SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH W OPEN FINANCE SA KREDYTY HIPOTECZNE Wartość złożonych wniosków netto 4 899 5 358 (jeden wniosek na jedno gosp. dom.) 9% Wartość udzielonych kredytów 3 040 3 110 2% PRODUKTY INWESTYCYJNE Wartość inwestycji łącznie (złożone wnioski)*: 2 078 4 134 99% Wartość inwestycji łącznie (inwestycje zrealizowane): 1 898 3 991 110% SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE** 4 938 7 101 44% * - suma wartości nowych inwestycji jednorazowych i wartości inwestycji regularnych z roczną składką. **- suma wartości udzielonych kredytów i wartości inwestycji łącznie (wartość inwestycji zrealizowanych). Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).