Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżacy 4/2011

21.02.2011

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2010

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2010 Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że raport roczny za 2010 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2010 rok, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. na dzień 18 marca 2011 r. zostanie opublikowany w dniu 24 lutego 2011 r.