Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 52/2011

08.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 52/2011 z dnia 08 września 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 05.09.2011 r.: kupno 30.816 akcji za cenę 151.796,41 zł; - w dniu 06.09.2011 r.: kupno 28.542 akcji za cenę 142.674,22 zł; - w dniu 07.09.2011 r.: kupno 1.971 akcji za cenę 9.855,00 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).