Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 53/2011

13.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 53/2011 z dnia 13 września 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 08.09.2011 r.: kupno 14.175 akcji za cenę 72.519,10 zł; - w dniu 09.09.2011 r.: kupno 7.277 akcji za cenę 37.295,25 zł; - w dniu 12.09.2011 r.: kupno 17.219 akcji za cenę 85.724,50 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).