Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 60/2011

07.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A. Raport bieżący nr 60/2011 z dnia 7 października 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 04.10.2011 r.: kupno 61.507 akcji za cenę 288.838,74 zł; - w dniu 05.10.2011 r.: kupno 1.073 akcji za cenę 5.250,97 zł; - w dniu 06.10.2011 r.: kupno 90.327 akcji za cenę 465.460,39 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).