Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 66/2011

04.11.2011

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

Raport bieżący nr 66/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2011 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. na dzień 10 listopada 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 09 listopada 2011 r.