Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 80/2011

30.12.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 80/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, o dokonaniu w dniu 28 grudnia 2011 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) na własny rachunek transakcji zbycia 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 1.760.587,50 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna pakietowa). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).