Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 12/2012

20.01.2012

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2012 r. otrzymał informację o zatwierdzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 r. („Program”).

Jednocześnie Emitent informuje, iż wszelkie informacje dotyczące Programu będą dostępne na stronie Relacji Inwestorskich Emitenta w zakładce Publiczny Program Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).