Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący 32/2012

01.06.2012

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2012 r.: 1) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 946.198.812 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 55,3760% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu co stanowiło 55,3760% ogólnej liczby głosów, 2) Pan Leszek Czarnecki, który posiadał 245.682.270 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,3784% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu co stanowiło 14,3784% ogólnej liczby głosów, 3) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 190.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,1197% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu co stanowiło 11,1197% ogólnej liczby głosów, 4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 118.707.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,9473% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu co stanowiło 6,9473% ogólnej liczby głosów, 5) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 108.042.995 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,3231% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu co stanowiło 6,3231% ogólnej liczby głosów. PODSTWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)