Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 37/2012

01.06.2012

ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA ZMIANĘ STATUTU GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2012 r. powziął wiadomość o wyrażeniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na zmiany statutu Banku dokonane w związku z połączeniem Banku z Getin Noble Bank S.A. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie ostatniego warunku niezbędnego do rejestracji połączenia Banku z Getin Noble Bank S.A. zgodnie z Planem Połączenia, który był przedmiotem Raportu bieżącego Banku nr 19/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).