Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 133/2012

09.10.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 09 października 2012 r. otrzymał od Pana Rafała Juszczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku z rejestracją w dniu 08 października 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii K Emitenta („PDA”) zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) o objęciu w wykonaniu praw poboru w dniu 08 października 2012 r.: 1) przez osoby blisko z związane z Panem Rafałem Juszczakiem w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy, tj. 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2.712.213 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 4.339.540,80 zł; 2.Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu 185 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 296,00 zł. Pan Rafał Juszczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. 2) przez osoby blisko z związane z Panem Remigiuszem Balińskim w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy, tj. 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 2.712.213 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 4.339.540,80 zł; 2. RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 2.418 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 3.868,80 zł; 3. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu 185 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 296,00 zł. 4. Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu 83.581 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00103 za łączną cenę 133.729,60 zł. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Objęcie PDA nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).