Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:11

Raport bieżący 146/2012

18.10.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Raport bieżący nr 146/2012 z dnia 18 października 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w związku z rejestracją w dniu 15 października 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta („PDA”): otrzymał w dniu 18 października 2012 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niżej wymienione informacje o następujących transakcjach PDA 1) od Pana dr Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o objęciu w dniu 15 października 2012 r. 20.949.261 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 20.949.261,00 zł; Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki, w dniu 18 października 2012 r. poinformował o dokonaniu przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, niżej wymienionych transakcji na prawach do akcji serii J Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 9.040.712,00 zł; 2. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w dniu 15 października 2012 r. transakcji objęcia 79.766.675 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 79.766.675,00 zł; 3. Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 278.604 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 278.604,00 zł; 4. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 617 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 617,00 zł; 5. RB Investcom sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 8.063 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 8.063,00 zł. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez dr Leszka Czarneckiego. Dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. 2) od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, niżej wymienionych transakcji na prawach do akcji serii J Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 9.040.712,00 zł; 2. RB Investcom sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r. transakcji objęcia 8.063 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 8.063,00 zł. 3. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 617 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 617,00 zł; 4. Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 278.604 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 278.604,00 zł. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. 3) od Pana Rafała Juszczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, niżej wymienionych transakcji na prawach do akcji serii J Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 9.040.712,00 zł; 2. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 października 2012 r transakcji objęcia 617 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 617,00 zł. Pan Rafał Juszczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. Objęcie PDA przez wymienione wyżej osoby nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii J Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).