Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 180/2012

04.12.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w związku z rejestracją w dniu 30 listopada 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii J i K Emitenta otrzymał w dniu 04 grudnia 2012 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), niżej wymienione informacje o następujących transakcjach: 1) od Pana dr Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o objęciu w dniu 30 listopada 2012 r. 20.949.261 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 20.949.261,00 zł oraz 6.284.778 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 10.055.644,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012. Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki, w dniu 04 grudnia 2012 r. poinformował o dokonaniu, przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, niżej wymienionych transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela serii J i K Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 9.040.712,00 zł oraz 2.712.213 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 4.339.540,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 2. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 79.766.675 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 79.766.675,00 zł oraz 23.930.002 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 38.288.003,20 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 3. Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 278.604 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 278.604,00 zł oraz 83.581 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 133.729,60 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 4. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 617 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 617,00 zł oraz 185 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 296,00 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 5. RB Investcom sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 8.063 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 8.063,00 zł oraz 2.418 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 3.868,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez Pana dr Leszka Czarneckiego. Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. 2) od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o objęciu w dniu 30 listopada 2012 r. 76 230 akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012, za łączną cenę 76.230,00 zł; Jednocześnie Pan Remigiusz Baliński, w dniu 04 grudnia 2012 r. poinformował o dokonaniu, przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, niżej wymienionych transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela serii J i K Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 9.040.712,00 zł oraz 2.712.213 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 4.339.540,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 2. RB Investcom sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 8.063 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 8.063,00 zł oraz 2.418 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 3.868,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012: 3. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 617 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 617,00 zł oraz 185 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 296,00 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 4. Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 278.604 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 278.604,00 zł oraz 83.581 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 133.729,60 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. 3) od Pana Rafała Juszczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez następujące osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, niżej wymienionych transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela serii J i K Emitenta: 1. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r., transakcji objęcia 9.040.712 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 9.040.712,00 zł oraz 2.712.213 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 4.339.540,80 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012; 2. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 30 listopada 2012 r. transakcji objęcia 617 akcji zwykłych na okaziciela serii J, za łączną cenę 617,00 zł oraz 185 akcji zwykłych na okaziciela serii K, za łączną cenę 296,00 zł. Akcje zostały oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012. Pan Rafał Juszczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. Objęcie akcji serii J i K nastąpiło w wyniku przekształcenia objętych uprzednio w wykonaniu praw poboru praw do akcji serii J i K Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).