Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 198/2012

27.12.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), zawiadomienie o dokonaniu w dniu 27 grudnia 2012 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy transakcji zbycia 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 736.000 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).