Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 4/2012

01.06.2012

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE AKCJI GET BANK S.A. DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 4 stycznia 2012 r. złożony został do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie następujących akcji Banku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 zł, 2) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 zł, 3) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1 zł, 4) 9.510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1 zł, 5) 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1 zł, 6) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1 zł, 7) 9.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1 zł, 8) 2.142.465.631 akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 1 zł. Podstawa prawna: § 9 ust. 1 Regulaminu GPW S.A.