Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 28/2012

01.06.2012

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ BANK DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2011 ROKU.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Bank informuje, że raporty dostępne są w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Domaniewska 39 oraz na stronie internetowej Banku: www.getbank.pl. Wykaz informacji przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w 2011 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).