Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 35/2012

01.06.2012

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE POŁĄCZENIA GET BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. Plan Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Banku S.A., Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o podjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzji, w której Komisja wyraziła zgodę na połączenie Banku ze spółką Getin Noble Bank S.A.. Jednocześnie Komisja nie wyraziła sprzeciwu na nabycie przez Bank akcji Noble Securities S.A. i akcji Noble Funds TFI S.A. oraz nie wyraziła sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z póź. zm.).