Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 51/2012

13.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)(„Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Maurycego Kuhn na własny rachunek następujących transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta (ISIN: PLGETBK00012): - w dniu 11 czerwca 2012 r.: kupno 50.000 akcji za 70.000 zł - w dniu 12 czerwca 2012 r.: kupno 20.000 akcji za 27.950 zł - w dniu 13 czerwca 2012 r.: kupno 30.000 akcji za 41.661,81 zł Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).