Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący 74/2012

10.07.2012

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lipca 2012 r.