Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 76/2012

10.07.2012

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 lipca 2012 r.: 1) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 953.266.866 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 55,70% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 39,88 % ogólnej liczby głosów, 2) Pan Leszek Czarnecki, który posiadał 250.358.688 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,63% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 10,47% ogólnej liczby głosów, 3) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 180 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,52% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 7,53% ogólnej liczby głosów, 4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 118 707 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,94% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów, 5) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 108 042 995 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,31 % w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,52% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).