Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący 117/2012

14.09.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Krzysztofa Rosińskiego na własny rachunek następujących transakcji na prawach poboru akcji serii J (dalej „PPJ”) i serii K (dalej „PPK”) Emitenta: • w dniu 10.09.2012r.: kupił 1 500 000 PPJ za cenę 45 000,00 PLN • w dniu 10.09.2012r.: sprzedał 252.286 PPJ za cenę 10 091,44 PLN • w dniu 11.09.2012r.: sprzedał 1.247.714 PPJ za cenę 49 908,56 PLN • w dniu 13.09.2012 r.: sprzedał 2.176.704 PPJ za cenę 108 835,20 PLN • w dniu 10.09.2012r.: sprzedał 589.917 PPK za cenę 5 899,17 PLN Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).