Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 119/2012

19.09.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta oraz od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 14 września 2012 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) tj. spółkę ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu transakcji zbycia 32 153 579 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii J za łączną cenę 1 607 678,95 zł. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).