Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 141/2012

16.10.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)("Emitent") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 16 października 2012 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informacji o następujących transakcjach na prawach do akcji serii J Getin Noble Bank S.A. (PDA), związanych z rejestracją w dniu 15 października 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii J Getin Noble Bank S.A.: 1) od Pana Krzysztofa Rosińskiego - Wiceprezesa p.o. Prezesa Zarządu Emitenta o objęciu w wykonaniu prawa poboru, w dniu 15 października 2012 r. na własny rachunek, 137 372 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 137.372,00 zł; 2) od Pana Radosława Stefuraka - Członka Zarządu Emitenta o objęciu w wykonaniu prawa poboru, w dniu 15 października 2012 r. na własny rachunek, 8.420 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 8.420,00 zł; 3) od Pana Maurycego Kuhna - Członka Zarządu Emitenta o objęciu w wykonaniu prawa poboru, w dniu 15 października 2012 r. na własny rachunek, 17 658 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 17 658 PLN. Jednocześnie Pan Maurycy Kuhn, w dniu 15 października 2012 r. poinformował o dokonaniu przez A. NAGELKERKEN HOLDING B.V. z siedzibą w Holandii, osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, na własny rachunek, transakcji objęcia 1 039 093 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 1 039 093 zł; 4) od Pana Krzysztofa Spyry - Członka Zarządu Emitenta, w dniu 15 października 2012 r., o dokonaniu przez INTERNATIONAL CONSULTANCY STRATEGY IMPLEMENTATION B.V. z siedzibą w Holandii, osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, na własny rachunek, transakcji objęcia 758 949 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 758 949 zł; 5) od Pana Karola Karolkiewicza - Członka Zarządu Emitenta o objęciu w wykonaniu prawa poboru, w dniu 15 października 2012 r. na własny rachunek objęcia 4 154 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 4.154,00 zł. Objęcie PDA akcji Emitenta przez wymienione wyżej osoby nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii J na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).