Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 09:23

Raport bieżący nr 46/2013

26.02.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 r. otrzymał od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, że w dniu 21.02.2013 r. dokonał przeniesienia własności 493 625 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem PLGETBK00012 o łącznej wartości 868 780,00 zł.

Przeniesienie własności wyżej wymienionych akcji było konsekwencją wykonania zawartej w dniu 18 lutego 2013 r. umowy o odpłatny podział majątku oraz rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Zbycie wyżej wymienionych akcji nastąpiło poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. w drodze transferu wyżej wymienionych papierów wartościowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).