Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 52/2013

05.03.2013

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ GETIN NOBE BANK S.A. DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2012 ROKU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent”) niniejszym raportem przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że raporty dostępne są w jego siedzibie w Warszawie, ul. Domaniewska 39 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.getinnoblebank.pl

Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Wykaz informacji