Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:41

Raport bieżący nr 92/2013

29.04.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 r. otrzymał od pełnomocnika Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o dokonaniu przez Pana Maurycego Kuhn następujących transakcji nabycia łącznie 99 255 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 149.626,91 zł:

  • 23.04.2013 r. zbycie 49 342 akcji za łączną cenę 74 304,12 zł.
  • 24.04.2013 r. zbycie 42 595 akcji za łączną cenę 63 979,89 zł.
  • 25.04.2013 r. zbycie 7 318 akcji za łączną cenę 11 342,90 zł.

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).