Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 1/2011

13.12.2011

PRZYSTĄPIENIE GET BANK S.A. DO SYSTEMU ESPI

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w zwiazku z dopuszczeniem, w dniu 13 grudnia 2011 r., papierów wartościowych Banku do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym Bank przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ("ESPI") i od dnia dzisiejszego, tj. 13 grudnia 2011 r., rozpocznie przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: §11 pkt. 1 Regulaminu korzystania z ESPI