Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 127/2013

12.06.2013

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r.:

1) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 1 033 035 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 51,05% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 38,98 % ogólnej liczby głosów,
2) Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 271 307 949 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,41% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 10,24% ogólnej liczby głosów,
3) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 240 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,86% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,06% ogólnej liczby głosów,
4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 149 426 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,38% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 5,64% ogólnej liczby głosów,
5) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 150 096 884 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,42 % w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 5,66% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)