Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 145/2013

02.07.2013

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) o zmianie na liście Punktów Obsługi Klienta Spółki, która stanowi Załącznik nr 6 do opublikowanego raportem nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A.(„Zaproszenie”).

Zmiana na liście dotyczy zamknięcia Punktu Obsługi Klienta Spółki przy Pl. Piłsudskiego 1 w Warszawie i otworzenia w jego miejsce Punktu Obsługi Klienta Spółki przy ul. Wspólnej 62 w Warszawie.

W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowaną listę Punktów Obsługi Klienta Spółki, w których akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Zaproszeniem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).