Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 148/2013

04.07.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), informacje od poniższych osób o następujących transakcjach:

1) Pan Maurycy Kuhn – Członek Zarządu Emitenta poinformował, o dokonaniu w dniu 3 lipca 2013 r. przez osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę A. Nagelkerken Holding B.V. w likwidacji z siedzibą w Holandii (dalej „Nagelkerken”) przeniesienia 1.252.394 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. na osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę Valoro Investments Ltd. (dalej „Valoro”).

Valoro jest jedynym udziałowcem spółki Nagelkerken, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 1 lipca 2013 r. przez Nagelkerken uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

2) Pan Krzysztof Spyra – Członek Zarządu Emitenta poinformował, o dokonaniu w dniu 3 lipca 2013 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę International Consultancy Strategy Implementation B.V. w likwidacji z siedzibą w Holandii (dalej „ICSI”) przeniesienia 358.949 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. na osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę KKBBK Investments Ltd. (dalej „KKBBK”).

KKBBK jest jedynym udziałowcem spółki ICSI, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 1 lipca 2013 r. przez ICSI uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).