Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 155/2013

12.07.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 12 lipca 2013 r. otrzymał od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538)  zawiadomienie, że w dniu 9 lipca 2013 r. Pan Maurycy Kuhn dokonał transakcji nabycia łącznie 30 662 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. za łączną cenę 54.886,69 zł.

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).