Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 165/2013

22.07.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. otrzymał od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) zawiadomienie o dokonaniu w dniu 16 lipca 2013 r. przez osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy - Valoro Investments Limited z siedzibą na Malcie transakcji nabycia łącznie 30 842 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 59 717,86 zł.

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).