Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 259/2013

21.11.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), informacje od poniższych osób o następujących transakcjach:

1) Pan Maurycy Kuhn – Członek Zarządu Emitenta poinformował, o dokonaniu w dniu 21 listopada 2013 r. przez osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę ASK INVESTMENTS S.A. w likwidacji z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ASK”) przeniesienia 11.911.428 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. na osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę Valoro Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (dalej „Valoro”).

Valoro jest akcjonariuszem ASK, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2013 r. przez ASK uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

2) od pełnomocnika Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował, o dokonaniu w dniu 21 listopada 2013 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę ASK INVESTMENTS S.A. w likwidacji z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ASK”)  przeniesienia 11.911.427 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. na osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę KKBBK Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (dalej „KKBBK”).

KKBBK jest akcjonariuszem ASK, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2013 r. przez ASK uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).