Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 265/2013

28.11.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) zawiadomienie o dokonaniu przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – KKBBK Ltd z siedzibą na Malcie transakcji sprzedaży łącznie 350.109 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w tym:

- zbycia w dniu 21.11.2013 roku 192.288 akcji za średnią cenę 2,87 zł za akcję;
- zbycia w dniu 25.11.2013 roku 157.821 akcji za średnią cenę 2,90 zł za akcję;

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).