Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 49/2014

07.03.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 7 marca 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), informację od pełnomocnika Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował o dokonaniu w dniach od 04.03.2014 r. do 05.03.2014 r., przez osoby blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy tj.:

– International Consultancy Strategy Implementation BV w likwidacji, transakcji sprzedaży 1.079.321 akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 3.497.000,04 zł, po cenie 3,24 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A.

– KKBBK Ltd, transakcji sprzedaży 369.701 akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 1.207.551,24 zł, po cenie 3,24 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).