Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 56/2014

28.03.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 marca 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), informację od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował o dokonaniu w dniach od 24.03.2014 r. do 25.03.2014 r., przez osoby blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy tj.:
– International Consultancy Strategy Implementation BV w likwidacji, transakcji dotyczących sprzedaży 500.000 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 1.575.000 zł, po cenie 3,15 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A.

– KKBBK Ltd, transakcji dotyczących sprzedaży 500.000 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 1.577.390 zł, po średniej cenie 3,15 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).