Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 57/2014

28.03.2014

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o ponownym powołaniu do składu Zarządu:

1. Pana Krzysztofa Sławomira Rosińskiego jako Prezesa Zarządu,
2. Pana Karola Karolkiewicza jako Członka Zarządu,
3. Pana Krzysztofa Spyrę jako Członka Zarządu,
4. Pana Marcina Deca jako Członka Zarządu,
5. Pana Macieja Szczechurę jako Członka Zarządu,
6. Pana Radosława Stefuraka jako Członka Zarządu,
7. Pana Grzegorza Tracza jako Członka Zarządu,

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta tj. od 27 marca 2014 r. i kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu:

Pan Krzysztof Sławomir Rosiński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Statystyki (1995 r.). Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym (1996 r.), INSEAD - Managerial Skills For International Business, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, (Francja 2005) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Doświadczenie zawodowe
05.2013 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A.
03.2012 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
10.2012 – obecnie  Członek Rady Fundacji St. Antony’s College Oxford - Noble Foundation
06.2012 – obecnie  Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
07.2011 – obecnie  Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
07.2010 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (złożona rezygnacja)
06.2008 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
11.2007 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Getin International S.A. (złożona rezygnacja)
03.2008 – 05.2012  Getin Noble Bank S.A. (dawnej Noble Bank S.A.), pełnione funkcje: 03.2008 – 10.2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., 10.2009 – 01.2010 Członek Zarządu Noble Bank S.A., 01.2010- 08.2010 Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A., 08.2010 –05.2012 Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
06.2012 – 08.2013  Przewodniczący Rady Nadzorczej RB FINANCE EXPERT S.A.
05.2011 – 01.2012  Przewodniczący Rady Nadzorczej Get Bank S.A. (dawniej: Allianz Bank Polska S.A.)
04.2009 – 09.2013  Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A.
01.2008 – 02.2011  Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
02.2008 – 01.2010  Getin Bank S.A., pełnione funkcje: 02.2008 – 30.10.2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej, 10.2009 – 01.2010  Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
02.2008 – 03.2011  Członek Rady Administracyjnej S.C. Perfect Finance w Bukareszcie (Rumunia)
02.2008 - 12.2011  Członek Rady Nadzorczej Powszechny Dom Kredytowy S.A. (obecnie Idea Expert S.A. )
02.2008 – 03.2102  Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.
02.2008 – 09.2008  Członek Rady Nadzorczej Fiolet S.A.
09.2007 – 12.2009  Getin Holding S.A., pełnione funkcje: 09.2007 - 01.2008 I Wiceprezes Zarządu, 01.2008 – 12.2009 Prezes Zarządu
11.2007 – 01.2008  Członek Rady Nadzorczej TFI Trust S.A.
08.2007 – 01.2008  Członek Rady Nadzorczej Thaurus Wealth Management Sp. z o.o.
01.2007 – 01.2010  Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
10.2006 – 01.2010  Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
2005 – 2006         Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A.
2005 – 2006         Członek Rady Nadzorczej PZU Ukraina Życie S.A. (Kijów)
10.2005 – 07.2006  Członek Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.,
02.2004 – 09.2006  PZU Życie S.A. pełnione funkcje: 02.2004 – 04.2005 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Bankowych, 04.2005-06.2006     Wiceprezes Zarządu
12.2003 – 04.2005  Dyrektor Biura Bancassurance PZU S.A.
03.2002 – 11.2003  Wiceprezes Zarządu CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
09.2001 – 07.2003  Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne „Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA.

Doświadczenie zawodowe
05.2012 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
05.2011 – obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.)
03.2012 – 04.2012  Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
01.2010 – 05.2012  Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje:  01.2010r. – 09.2010r. Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki; 10.2010r. – 05.2012r. Członek Zarządu
10.2009 – 01.2010  Getin Bank S.A. pełnione funkcje:  10.2009 – 12.2009  Doradca Zarządu ds. IT, 12.2009 – 01.2010  Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki    
05.2009 – 01.2010  Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A.
09.2008 – 09.2010  współpraca z Noble Securities S.A.
11.2006 – 09.2010  Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
07.2005 – 04.2009  współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A
03.2004 – 10.2005  współpraca z Open Finance S.A.
06.2000 – 02.2004  współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o.

Pan Karol Karolkiewicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Krzysztof Spyra posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek – Finanse i Bankowość, wyróżniony dyplomem „Top Ten”. Był również stypendystą programu „Tempus” na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii (1995-1996).

Doświadczenie zawodowe
01.2014 – obecnie  Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
12.2013 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A.
10.2013 – obecnie  Przewodniczący Rady Nadzorczej Białoruskiego Banku Małego Biznesu,
08.2013 – obecnie  Prezes Zarządu Getin International SARL,
08.2013 – obecnie  Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Broker S.A.
06.2012 – obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.)
01.2012 – obecnie  Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2009 – obecnie        Prezes Zarządu GETIN International S.A.
2009 – obecnie        Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś) (dawniej: Sombelbank)
2013 – 12.2013        Prezes Zarządu Home Broker Nieruchomości S.A.
2010 – 12.2013        Prezes Zarządu Open Finance S.A.
2011 – 2013         Członek Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości S.A.
2005 – 05.2012        Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (do dnia 01.2010 Noble Bank S.A.)
2008 – 2010        Przewodniczący Rady Nadzorczej Introfactor S.A.
2006 – 2006        Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.
2004 – 2006         Wiceprezes Zarządu Open Finance S.A.
1997 – 2004        Merrill Lynch, Vice-President, odpowiedzialny za Europę Środkową i Wschodnią, Global Markets & Investments Banking Group, Londyn i Nowy Jork,

Pan Krzysztof Spyra zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Marcin Dec posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Handlu Zagranicznego, Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe (1992-1997). Ponadto ukończył Dublin Institute of Technology oraz był stypendystą programu TEMPUS, program finansów międzynarodowych (1995-1996). Posiada certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA®) 2004; Professional Risk Manager (PRM®) 2006; Certificate in Investments (Derivatives) SII 2007; Harvard Leadership Academy (dla BGŻ) 2006; Certificate in Quantitative Finance (CQF) 2012 oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe
01.2014 – obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
06.2013 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
03.2013 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
02.2013 – obecnie  Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
04.2012 – obecnie  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A.
05.2011 – 05.2012  Członek Zarządu Get Bank S.A.
04.2010 – 12.2013  Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank S.A. 
02.2010 – 02.2013  Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
06.2009 – 11.2009  Członek Zarządu Kredobank (Lwów), Grupa PKOBP
01.2007 – 12.2008  Director CEE Interest Rate Derivatives Rabobank International (London)
08.2004 – 12.2006  Dyrektor Departamentu Skarbu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
07.2001 – 07.2004  Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Bank Millennium S.A.
06.1999 – 06.2001  Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych Fundusz emerytalny {ego}
10.1997 – 05.1999  Fixed Income Dealer  Bank Współpracy Europejskiej S.A.
08.1996 – 09.1997  Fixed Income Dealer Bank Gdański

Pan Marcin Dec zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maciej Szczechura posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Doświadczenie zawodowe
03.2013 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
10.2012 – obecnie   Prezes Zarządu Fundacji St. Antony’s College Oxford - Noble Foundation
06.2012 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.),
03.2012 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
02.2012 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej Getback S.A.
11.2010 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
11.2010 – obecnie   Prezes Noble Concierge Sp. z o.o.
10.2010 – 05.2012   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
04.2006 – 08.2010   Wiceprezes Zarządu Euro Bank S.A.
07.2005 – 04.2006   Dyrektor Zarządzający Euro Bank S.A.
05.2004 – 07.2005   Dyrektor Marketingu Euro Bank S.A.
1998 – 2003          agencja marketingowa DDB Warszawa

Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Doświadczenie zawodowe
06.2013 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A.
05.2013 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A.
02.2013 – obecnie   Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
02.2012 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A.
06.2012 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A.)
04.2007 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI (od II.2012), wcześniej Członek Rady Nadzorczej (od IV.2007 do II.2012)
06.2008 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A.
11.2009 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing SA
05.2011 – 06.2012   Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.)
10.2010 – 05.2012   Getin Noble Bank SA, Członek Zarządu ( do 4.01.2010 Noble Bank S.A.)
10.2009 – 01.2010   Getin Bank SA, Członek Zarządu
02.2008 – 07.2012   Sekretarz Rady Nadzorczej w TU Europa S.A.
02.2008 – 07.2012   Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A.
02.2008 – 01.2010   Członek Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi
02.2008 – 01.2010   Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumunii
06.2007 – 03.2010   Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie
05.2007 – 01.2010   Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej  (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów)
11.2007 – 11.2009    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A.
07.2008 – 10.2009   Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
07.2008 – 10.2009   Członek Rady Nadzorczej Getin Banku S.A.
09.2007 – 03.2010   Członek Zarządu Getin Holding S.A.
11.2006 – 09.2007   Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.
07.2001 – 11.2006   Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego, Lukas Bank S.A.
04.2003 – 06.2006   Członek Zarządu Accord Finance S.A.

Pan Radosław Stefurak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Grzegorz Tracz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Uniwersytetu w Heidelbergu. W 1997 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Prawa, a w roku 2009 habilitował się. W roku 1995 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1996 egzamin radcowski.

Doświadczenie zawodowe:
2013 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
2012 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą we Lwowie (Ukraina) (dawniej „Plus Bank”)
2012 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. ( dawniej Get Bank S.A.)
2009 – obecnie   Prezes Zarządu Getin Leasing S.A.
2009 – obecnie   Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet (do maja 2013 r. Członek Rady Nadzorczej)
1993 – obecnie   Adiunkt, dr hab. – Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
2010 – 2013        Członek Rady Nadzorczej MW Trade S.A.
2010 – 2012        Introfactor S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 – 2012        Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą we Lwowie (Ukraina) (dawniej „Plus Bank”)
2010 –2012         Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
2006 – 2010        GETIN Bank SA, stanowisko: Wiceprezes Zarządu
2006 – 2009        GETIN Leasing S.A. Członek Rady Nadzorczej
1997 – 2005        Volkswagen Bank SA: 1997 – 1999 Dyrektor Departamentu Prawnego i Prokurent, 1999 – 2001 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu,  2001 – 2005 Prezes Zarządu
1996 – 1997        stanowisko: radca prawny, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA w Krakowie

Pan Grzegorz Tracz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).