Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 84/2014

18.09.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 18 września 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), informację od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, o dokonaniu w dniu 11 września 2014 r. przez osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Spyrą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę zależną KKBBK Investments  Ltd  sprzedaży 23.861 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 2,80 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).