Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:11

Raport bieżący nr 85/2014

22.09.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 22 września 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), informację od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował, o dokonaniu w dniach od 17 września 2014 r. do 19 września 2014 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę zależną KKBBK Investments  Ltd  - sprzedaży łącznie 200 000 sztuk akcji Getin Noble Bank S.A.

Poniżej zestawienie dotyczące zawartych transakcji sprzedaży w podziale na poszczególne dni sesyjne:
1) w dniu 17 września 2014 roku - 53 600 sztuk akcji po średniej cenie 2,94 zł za akcję,
2) w dniu 18 września 2014 roku - 121 400 sztuk akcji po średniej cenie 2,94 zł za akcję,
3) w dniu 19 września 2014 roku - 25 000 sztuk akcji po średniej cenie 2,94 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).