Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 88/2014

07.10.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent")  niniejszym informuje, iż w dniu 07 października 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), zawiadomienie od pełnomocnika Pana Krzysztofa Spyry - Członka Zarządu Emitenta, który poinformował o dokonaniu w dniach od 30.09.2014 r. do 02.10.2014 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą  związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy tj. przez spółkę zależną KKBBK Investments  Ltd  - transakcji sprzedaży 175.000 sztuk akcji Getin Noble Bank S.A.
Poniżej zestawienie transakcji sprzedaży z podziałem na poszczególne dni sesyjne:

  1. w dniu 30 września 2014 roku 75.000 sztuk akcji po średniej cenie 2,83 zł za akcję,
  2. w dniu 02 października 2014 roku 100.000 sztuk akcji po średniej cenie 2,74 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).