Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 98/2014

21.11.2014

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUT SPÓŁKI

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr III/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 października 2014 r. („NWZ”) przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr III/09/10/2014 NWZ.
Tekst jednolity Statut Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.
O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 97/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)

Załącznik: Statut-tekst jednolity