Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:08

Raport bieżący nr 1/2015

12.01.2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Bieleckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, że w dniu 9 stycznia 2015 r. dokonał on sprzedaży na własny rachunek 22.032 sztuk akcji Emitenta o łącznej wartości 47.515,23 zł , po średniej cenie 2,156646 zł za akcję.

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Krzysztof Bielecki oświadczył, że w wyniku powyższej transakcji nie posiada żadnych akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).