Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:11

Raport bieżący nr 4/2015

09.04.2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r. otrzymał od Pana Marcina Deca – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. dokonał on kupna na własny rachunek 100.000 sztuk akcji Emitenta o łącznej wartości 159.200,00 zł, po średniej cenie 1,59 zł za akcję.

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).