Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 35/2015

26.08.2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, iż w dniu 26 sierpnia 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marcina Deca – Członka Zarządu Emitenta informację o dokonaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. (dzień rozliczenia transakcji) przez Pana Marcina Deca na własny rachunek transakcji zakupu 261 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 199 860,00 zł, po średniej cenie 0,77 zł za akcję.

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).