Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 38/2015

02.09.2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 2 września 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Grzegorza Tracza – Członka Zarządu Emitenta, informację o dokonaniu w dniu 1 września 2015 r. (dzień rozliczenia transakcji) przez Pana Grzegorza Tracza na własny rachunek transakcji dotyczących zakupu 498 753 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Banku S.A. za łączną cenę 448 877,70 zł, po średniej cenie 0,90 zł za akcję.

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).