Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 67/2015

15.12.2015

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2015 r.:

1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 1.011.728.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 49,91% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 38,18% w ogólnej liczbie głosów,

2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 264.626.609 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,05% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów,

3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 200.314.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,88% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów,

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej: ING Otwarty Fundusz Emerytalny) z siedzibą w Warszawie, który posiadał 181.767.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,97% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,86% w ogólnej liczbie głosów,

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 171.540.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,46% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,47% w ogólnej liczbie głosów,

6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, który posiadał 112.000.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,52% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,23% w ogólnej liczbie głosów,

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)