Getin Noble Bank (GNB)

0.58PLN
-3.33% 17:03

Raport bieżący nr 62/2016

08.07.2016

ZMIANA TERMINU NA UZUPEŁNIENIE PLANU TRWAŁEJ POPRAWY RENTOWNOŚCI

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku dotyczącego zalecenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) uzupełnienia planu trwałej poprawy rentowności („Plan”) Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") niniejszym informuje, że w związku z dodatkowymi uwagami zgłoszonymi przez Komisję Bank w dniu dzisiejszym otrzymał przedłużenie do dnia 12 sierpnia 2016 r. terminu  na przekazanie kolejnej wersji Planu.

Podstawa prawna: § 78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.