Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 127/2016

26.09.2016

UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE SCALENIA AKCJI

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że 23 września 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 630/16 w sprawie wyznaczenia dnia 3 października 2016 roku jako dnia wymiany 2.650.143.318 akcji Emitenta oznaczonych kodem PLGETBK00012 na 883.381.106 akcji Emitenta, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji z 0,91 zł na 2,73 zł.

Dniem referencyjnym jest dzień 27 września 2016 roku.

Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLGETBK00012 oznaczonych będzie 883.381.106 akcji Spółki o wartości nominalnej 2,73 zł każda.

Podstawa prawna: §123 ust. 3 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP